Επιτέλους ρύθμιση δανείων ΟΕΚ - Δελέγκος Δημήτριος

Επιτέλους ρύθμιση δανείων ΟΕΚ - Δελέγκος Δημήτριος

Σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας θα ασχοληθούμε με τα λεγόμενα δάνεια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ευρέως γνωστά ως δάνεια ΟΕΚ. Αυτά τα δάνεια τα χορηγούσε ο Οργανισμός σε δικαιούχους οι οποίοι πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια εισοδήματος και ετών εργασίας. Το μεγάλο όφελος των συγκεκριμένων δανείων ήταν το χαμηλό επιτόκιο, το οποίο ουσιαστικά το επιδοτούσε ο ΟΕΚ για εννέα χρόνια, με αποτέλεσμα να φτάνει ακόμα και το 2%, την στιγμή που οι τράπεζες εκείνη την εποχή χορηγούσαν στεγαστικά δάνεια με επιτόκια που κυμαίνονταν από 4% εως 6%. Το μεγάλο μειονέκτημα των δανείων ήταν η χρονική τους διάρκεια η οποία δε μπορούσε να ξεπερναει τα 15 έτη, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της δόσης του δανείου να είναι αρκετά αυξημένο.

Τα τελευταία χρόνια και με το ξέσπασμα της κρίσης οι κάτοχοι των συγκεκριμένων δανείων αντιμετώπιζαν άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Ενώ οι δανειολήπτες είχαν δικαίωμα να ρυθμίσουν τα δάνεια που είχαν πάρει από τις τράπεζες με ποικίλους τρόπους και έτσι να καταφέρνουν να μειώσουν τη δόση τους, ο ΟΕΚ δεν επέτρεπε καμία ρύθμιση στα δάνεια τα οποία είχε επιδοτήσει. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί δανειολήπτες να μη μπορούν να ανταποκριθούν στη δόση τους, και τελικά να χάνουν την επιδότηση του χαμηλού επιτοκίου, αφού στα συγκεκριμένα δάνεια υπήρχε ο όρος: η τυχόν καθυστέρηση πληρωμής τους να μη ξεπερνάει τις 90 μέρες προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η επιδότηση.

Με το κλείσιμο του Οργανισμού, αυτή η αδικία αποκαταστάθηκε, καθώς εδώ και μερικές μέρες ανακοινώθηκε ότι πλέον και οι κάτοχοι στεγαστικών δανείων ΟΕΚ θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τη δόση τους. Η ρύθμιση περιλαμβάνει 97.343 ενεργά δάνεια συνολικού ποσού 2,8 δισ. και όλες τις συμβεβλημένες με τον πρώην ΟΕΚ τράπεζες. Συγκεκριμένα, και βάσει της ρύθμισης, οι τράπεζες θα δέχονται επιμήκυνση των δανείων κατά μέγιστο 10 έτη, χωρίς να χάνεται η επιδότηση επιτοκίου και έτσι θα επιτυγχάνεται μια σημαντική μείωση στη μηνιαία δόση που θα κυμένεται μεσοσταθμικά στο 50% (ανάλογα και σε ποιο έτος ζωής του δανείου βρίσκεται). Έτσι, ανάλογα το δάνειο, υπολογιζεται ότι η μείωση θα ξεκινά από 38% και θα φθάνει, για δάνεια που βρίσκονται κοντά στην εξόφληση, το 90%. Δικαιούχοι ένταξης στη ρύθμιση θα είναι όλοι οι δανειολήπτες οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το συμβατικό χρόνο διακοπής των 180 ημερών. Αυτό που θα πρέπει να διευκρινιστεί, είναι ότι ο χρόνος των 180 ημερών θα υπολογίζεται από τη δημοσίευση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και κατά συνέπεια οι δανειολήπτες θα πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν εώς τότε.

Παρακάτω σας παραθέτω χαρακτηριστικά παραδείγματα για το περιεχόμενο της ρύθμισης, όπως τα παρουσίασε το αρμόδειο υπουργείο Εργασίας:

1. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο 150.000 ευρώ, με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του 4ου έτους (μένουν δηλαδή 6 επιδοτούμενα έτη/12 συνολικά), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 125.138 ευρώ.Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία δόση θα μειωθεί από 985 ευρώ σε 594 ευρώ (-40%).

2. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του 5ου έτους (μένουν δηλαδή 5 επιδοτούμενα έτη/11 συνολικά), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 116.341 ευρώ.Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία δόση θα μειωθεί από 989 ευρώ σε 572 ευρώ(-42%).

3. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του 7ου έτους (μένουν δηλαδή 3 επιδοτούμενα έτη/9 συνολικά), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 97.937 ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία δόση θα μειωθεί από 997 ευρώ σε 522 ευρώ (-48%).

4. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του 8ου έτους (μένουν δηλαδή 2 επιδοτούμενα έτη/8 συνολικά), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 88.313 ευρώ.Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, η μηνιαία δόση θα μειωθεί από 1.001 ευρώ σε 492 ευρώ (-51%).

Aυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι η ρύθμιση περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τα δάνεια τα οποία είχαν χορηγηθεί από συμβεβλημένες με τον πρώην ΟΕΚ τράπεζες, και συμπεριλάμβαναν την επιδότηση επιτοκίου που αναφέρθηκε παραπάνω, και όχι αυτά που έχουν χορηγηθεί απευθείας από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, δηλαδή δάνεια τα οποία δε χορηγήθηκαν διαμέσου των τραπεζικών ιδρυμάτων.