Εξοικονόμηση κατ'οίκον - Δελέγκος Δημήτριος

Εξοικονόμηση κατ'οίκον - Δελέγκος Δημήτριος

Ένα σημαντικό πρόγραμμα που προσφέρεται από το 2011 για όλα τα νοικοκυριά μέσα από συγχρηματοδότηση του κοινοτικού πλαισίου ΕΣΠΑ, είναι το εξοικονόμηση κα΄τοίκον. Σίγουρα η λέξη αυτή είναι γνωστή σε πολλούς, αλλά η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι τα οφέλη του πραγράμματοςμ παραμένουν άγνωστα στους περισσότερους και αυτά είναι που θα πάρουσιάσουμε σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας.

Ουσιαστικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται μέσω των τραπεζών, δίδεται επιδότηση ως 70% για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός ακινήτου,  πραγματοποιώντας μια σειρά από οικοδομικές εργασίες. Δηλαδή ανάλογα και με το εισόδημα του ιδιοκτήτη της οικίας η οποία πρόκειται να υπαχθεί σε ενεργειακή αναβάθμιση, το ποσοστό με το οποίο μπορεί να επιδοτήσει το πρόγραμμα φτάνει εώς και 70% του συνολικού κόστους των εργασιών. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί πως στο εξοικονόμηση κατ΄οίκον μπορούν να ενταχθούν τόσο μονοκατοικίες όσο και πολυκατοικίες, όπως επίσης και μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικιών, σε περίπτωση που δεν θέλουν – ή δεν μπορούν – να μπουν στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον τα υπόλοιπα διαμερίσματα.

Οι βασικές εργασίες που χρηματοδοτούνται από το πρ’ογραμμα είναι οι εξής:

-Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η στέγη και η πιλοτή. Σε περίπτωση που η εξωτερική θερμομόνωση δεν είναι εφικτή (π.χ. διατηρητέο κτίριο) χρηματοδοτούνται οι εργασίες εσωτερικής θερμομόνωσης.

-Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση της εξωτερικής πόρτας του κτιρίου, τα κουφώματα του κλιμακοστασίου και του φωταγωγού κτλ. Δε συμπεριλαμβάνεται η αλλαγή κουφωμάτων σε εσωτερικούς θερμαινόμενους χώρους, όπως για παράδειγμα η πόρτα διαμερίσματος.

-Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης. Στις εργασίες περιλαμβάνονται η αντικατάσταση του παλαιού συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα (λεβητοστάσιο και σύστημα διανομής) πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αντλίες θερμότητας, λέβητας βιομάζας κ.ά.). Επίσης, χρηματοδοτείται η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα και συστήματος αυτονομίας θέρμανσης.

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες είναι αυστηρές και σαφέστατα ορισμένες και είναι οι εξής:

  • Το σπίτι πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης όχι μεγαλύτερη από 2.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (2.100€/m²).
  • Πρέπει να φέρει νόμιμη οικοδομική άδεια. Εάν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έχει στην κατοχή του οικοδομική άδεια, οφείλει να προσκομίσει κάποιο νομιμοποιητικό έγγραφο, που να αποδεικνύει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα.
  • Επίσης το σπίτι πρέπει να έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που έχει εκδοθεί.
  • Πρέπει ακόμα το κτήριο  να μπορεί να αναβαθμιστεί συνολικά κατά τουλάχιστον 1 ενεργειακή κατηγορία, όταν πλέον θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για τις οποίες επιδοτηθήκατε από το εξοικονόμηση κατ οίκον.
  • Τέλος για να εγκριθεί μια αίτηση για το εξοικονόμηση κατ οίκον είναι δεδομένο πως τι οίκημα δεν θα πρέπει να έχει κριθεί κατεδαφιστέο, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς.

 

Εκτός των παραπάνω προϋποθέσεων που αφορούν τα κτίρια που θα ενταχθούν στο εξοικονόμηση κατ οίκον, υπάρχουν και κριτήρια για τους κατόχους των σπιτιών που θα κάνουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα και είναι τα ακόλουθα: 

  • Να είναι φυσικά πρόσωπα, καθώς νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να κάνουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.
  • Τα πρόσωπα αυτά να έχουν δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή ακόμα και επικαρπίας στο κτήριο για το οποίο κάνουν την αίτηση.

Tελειώνοντας θα πέπει να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων που χρειάζεται να διενεργηθούν πριν και μετά τις παρεμβάσεις, δηλαδή την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή ο οποίος θα έρθει να επιθεωρήσει το ακίνητο πριν ενταχθεί στο πρόγραμμα, καθώς και στο τέλος των εργασιών ώστε να εκδώσει  το ενεργειακό πιστοποιητικό στο οποίο θα αποτυπώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, Αυτό που θα πρέπει να τονιστει είναι το γεγονός ότι το συνολικό κόστος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000€. Οποιοδήποτε κόστος ξεπερνά αυτό το ποσό θα πρέπει να καλύφτεί εξ’ολοκλήρου από τον ιδιοκτήτη. 

ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ