Η ΕΦΟΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ κ. Γεωργία Χατζή μας ενημερώνει...

Η ΕΦΟΡΟΣ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ κ. Γεωργία Χατζή μας ενημερώνει...

 Η Έφορος Αρχαιοτήτων Ηλείας κ. Γεωργία Χατζή μας απέστειλε την παραπάνω υπέροχη φωτογραφία (από το πλήρως ανασκαμμένο Αρχαίο Θέατρο) καθώς και το παρακάτω Δελτίο Τύπου.

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

  Στο πλαίσιο του ετήσιου πολυσχιδούς έργου της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας πραγματοποίησε κατά το απελθόν έτος 2014, μεταξύ άλλων, σημαντική επιστημονική συνεργασία στην αρχαία ακρόπολη της Πλατιάνας.

  Υπό τον τίτλο «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας» υλοποιήθηκε ομώνυμο έργο κατά το τρέχον έτος από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, η οποία και το χρηματοδοτεί, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, η οποία προσέλαβε το προσωπικό και είχε την όλη εποπτεία, και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΔΙΑΖΩΜΑ», που συνδράμει και υποστηρίζει το έργο ανάδειξης των αρχαίων ελληνικών θεάτρων ανά την επικράτεια.

  Το θέατρο της Πλατιάνας ευρίσκεται εντός των τειχών της αρχαίας ακροπόλεως, στην κορυφή του όρους Λαπίθα. Οι εργασίες, που αποσκοπούσαν στην αποσαφήνιση των οικοδομικών καταλοίπων του, εντός εκτεταμένου ερειπιώνος, άρχισαν τον Μάιο του 2014 και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014. Μέσω των εργασιών έγινε σαφής η μορφή και ο τρόπος κατασκευής του μνημείου, ήλθαν στο φως τμήματα του αρχικού σκηνικού οικοδομήματος, αποκαλύφθηκε η κρηπίδα που έφερε το προσκήνιο, αλλά και τμήμα του κλιμακοστασίου (8 βαθμίδες), ενώ ανεδείχθησαν τα περιγράμματα των αναλημματικών τοίχων των παρόδων. Κατ΄ αυτόν τον τρόπον έγινε κατανοητή η σχέση του μνημείου με το τείχος της ακροπόλεως. Στο πλαίσιο του όλου έργου πραγματοποιήθηκε στατική μελέτη αποκαταστάσεως του μνημείου, ενώ υλοποιήθηκαν με απ΄ ευθείας ανάθεση η τοπογράφηση και η αρχιτεκτονική αποτύπωση του θεάτρου. 

  Ευχαριστίες απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες και συμβάλλοντες:

-  Την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για την χρηματοδότηση και την συνολική υποστήριξη (κ. Μ. Καλογερόπουλος, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, κ. Νικ. Μπούλιαρη, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, κ. Παν. Γιαννάκη Προϊστάμενο του  Τμήματος  Λογιστικής  Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού/Οικονομικού )

-  Την αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας κ. Ζαχαρούλα Λεβεντούρη, η οποία είχε την συνεχή εποπτεία του έργου και των προσληφθέντων σε αυτό αρχαιολόγους (κ. Γ. Τσιομήτας και κα Συρμαλή Δοντά) και το εργατοτεχνικό προσωπικό.

-  Την κα Μαρία Μαγνήσαλη, αρχιτέκτονα- μηχανικό την οποία συνέστησε και διέθεσε ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την άρτια αρχιτεκτονική αποτύπωση των καταλοίπων του θεάτρου.

-  Τον κ. Γεώργιο Μασούρα  για την τοπογράφηση του μνημείου.

-  Τον κ. Θεμιστοκλή Μπίλη για την μελέτη αποκατάστασης του χώρου.

-  Τέλος, την τοπική κοινωνία για το ενδιαφέρον και την αγάπη με την οποία περιέβαλε το έργο.

 

Η Διευθύντρια της Εφορείας

Γεωργία Χατζή-Σπηλιοπούλου

       Αρχαιολόγος