«Υιοθετήσαμε» το Αρχαίο Θέατρο

«Υιοθετήσαμε» το Αρχαίο Θέατρο

«Υιοθετήσαμε» το Αρχαίο Θέατρο

 

Ένα όραμα πολλών ετών, η ανάδειξη του αρχαιολογικού πλού­του της περιοχής μας, αρχί­ζει να περνάει σε ένα πιο συντονισμένο και σημαντικό στάδιο. Ο Συλλογός του χω­ριού μας, ύστερα από ομό­φωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 28.03.2012, ξεκίνησε μία με­γάλη προσπάθεια, που αν όλα πάνε καλά θα οδηγήσει στην αναστήλωση και ανά­δειξη του αρχαίου Θεάτρου στο Κάστρο μας που ανήκει στην αρχαία πόλη Τυπανεαί ή Ύπανα ή Αίπυ ή κάποια άλλη. Άμεσα και έμπρακτα ανταποκρίθηκε ο Πρόεδρος του χωριού μας κ. Νώντας Πόθος με συμμετοχή σε πολ­λές από τις αναγκαίες επα­φές, καθώς και ο συμπα­τριώτης μας Αντιδήμαρχος Δ. Ζαχάρως καθηγητής κ. Λάκης Λαμπρόπουλος. Ύστερα από σχετική ενημέρωση οι όμοροι Σύλλογοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ιδιαί­τερα ο Σύλλογος Χρυσοχωρίου, μέσω της Προέδρου του κας Τούλας Κυριακοπούλου, ξεχωρίζει με την συνεχή παρουσία για αυτή την μεγάλη υπόθεση.

Ύστερα από πολλές ενέργειες και επαφές, επετεύχθη ο αρχικός στόχος μας. Το "ΔΙΑΖΩΜΑ" www.diazoma.gr και ο Πρόεδρός του κ. Σταύρος Μπένος συμ­περιέλαβε υπό την σκέπη του το Αρχαίο Θέατρό μας. Τον ευχαριστούμε πολύ κα­θώς και τους συνεργάτες του. Το "ΔΙΑΖΩΜΑ" σε συνεργασία με τον Σύλλογό μας άνοιξε έναν «κουμπαρά» όπου θα συγκεντρώνονται οικονομικές προσφορές πο­λιτών οι οποίες, μαζί με την χρηματοδότηση από διάφο­ρους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, θα χρημα­τοδοτήσουν την μελέτη αποκατάστασης. Είναι μία πρακτική που ακολουθείται σε όλα τα θέατρα που έχει αναλάβει το "ΔΙΑΖΩΜΑ ", θέατρα σημαντικά όπως το Θέατρο Διονύσου κάτω από την Ακρόπολη της Αθήνας, το Θέατρο των Δελφών, το Θέατρο της Δήλου και άλλα, συνολικά μέχρι σήμερα 49 Αρχαία Θέατρα. Ο Σύλ­λογός μας εκπροσωπούμενος από τον Γενικό Γραμματέα μας κο Φώτη Βλάχο και τον Ειδικό Γραμματέα Δημήτρη Γρηγορόπουλο, μαζί με τον Πρόεδρο του Χωριού κο Νώντα Πόθο και την Πρόεδρο του Συλλόγου Χρυσοχωριτών κα Τούλα Κυριακοπούλου επισκέφτηκαν τον Αντιπεριφερειάρχη κο Χαραλαμπο Καφύρα για ενημέρωση περί του θέματος. Ο κος Αντιπεριφερειάρχης είπε ότι αποδέχε­ται την πρότασή μας και θα την προ­ωθήσει για πραγματοποίησή της στην περιφέρεια

Με σκοπό την ενημέρωση της κοι­νωνίας του χωριού μας και όπως είχε προαναγγελθεί στο προηγού­μενο τεύχος της Μακιστίας, την Δευ­τέρα του Πάσχα ο Σύλλογος πραγ­ματοποίησε εκδρομή-επίσκεψη στο Αρχαίο Κάστρο της περιοχής μας. Η εκδήλωση είχε μεγάλη συμμετοχή. Αφού συγκεντρωθήκαμε, με την παροιμιώδη για το χωριό μας καθυστέ­ρηση, κατευθυνθήκαμε με αμάξια μέχρι την ρίζα του κάστρου και στην συνέχεια ανεβήκαμε από το απότο­μο μονοπάτι της απόκρημνης πλευ­ράς. Ακόμα και οι γεροντότεροι της παρέας δεν αποθαρρύνθηκαν και το έβαλαν πείσμα και ανέβηκαν. Πάνω στο κάστρο πια, περιηγηθήκαμε σε όλους τους χώρους, ενώ διάφοροι γνώστες της ιστορίας του μας εξη­γούσαν διάφορα πράγματα. Φτάσα­με μέχρι την κύρια είσοδο του κά­στρου, στην ομαλότερη νότια πλευ­ρά, όπου φαίνετε καθαρά η αρχαία πύλη.

Στην συνέχεια συγκεντρωθήκαμε στο αρχαίο θέατρο του κάστρου, το μοναδικό σωζόμενο πέτρινο αρχαίο θέατρο του Νομού μας. Εκεί έγινε και η ανακοίνωση της σημαντικής πρω­τοβουλίας του Συλλόγου μας, ο οποί­ος απευθύνθηκε στο ΔΙΑΖΩΜΑ για την αναστήλωση του αρχαίου θεά­τρου και υιοθέτησε την προσπάθεια αυτή. Την ανακοίνωση έκαναν από κοινού ο Πρόεδρος και ο Γραμματέ­ας του Συλλόγου μας μαζί με τον Πρόεδρο του χωριού μας. Ο συμπα­τριώτης μας Αντιδήμαρχος Ζαχάρως εξέφρασε την αμέριστη στήριξη του Δήμου για τον σκοπό αυτό και δε­σμεύτηκε για πολλαπλή υποστήριξη του έργου ακόμα και με χρηματοδό­τηση. Υπήρξε μεγάλος ενθουσια­σμός από όλους τους συγχωριανούς και πως αλλιώς μπορούσε να γίνει για ένα όραμα που θα αναδείξει όλη την περιοχή μας, ένας σκοπός που θα ενώσει όλες της υγιείς δυνάμεις του τόπου μας και θα μπορέσει να γίνει ορόσημο μίας συνολικής αναβάθμι­σης της ταλαιπωρημένης ιδιαίτερης πατρίδας μας.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με πα­ραδοσιακό φαγοπότι, όπου γιορτά­σαμε την προοπτική και στην συνέ­χεια αποχωρήσαμε γεμάτοι όνειρα για το μέλλον του τόπου μας. Όπως θα διαβάσετε και σε άλλες σελίδες της Μακιστίας, η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά.

Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο μας, να στηρίξουμε όλοι αυ­τήν την προσπάθεια που θα αναδεί­ξει την περιοχή μας. Η προσπάθεια τώρα ξεκινάει και θα πρέπει η στήρι­ξη να είναι συνεχής. Η Μακιστία θα σας κρατάει ενήμερους για την εξέ­λιξη της υπόθεσης, που πρέπει να γί­νει υπόθεση όλων μας.

             

«ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

 

Το ΔΙΑΖΩΜΑ ανήρτησε στο διαδίκτυο www.diazoma.gr δύο δελτία τύπου. Δείτε το κατώτερο με ημερομηνία 15-3-2012.

 

Άνοιξε ο κουμπαράς
του αρχαίου θεάτρου Αιπίου
(Πλατιάνα)

   Μετά από επίσκεψη που πραγματοποί­ησαν στα γραφεία του σωματείου «ΔΙΑ­ΖΩΜΑ» δύο υποδειγματικοί πολίτες της Ολυμπίας, η κα Παναγιώτα Κυριακοπούλου από το Σύλλογο Χρυσοχωριτών Ολυμπίας «Ο Άγιος Γεώργιος» και ο κος Φώτης Βλά­χος από το Σύλλογο Μακισταίων Ολυμπίας «Η Μάκιστος» και ύστερα από δική τους πα­ρότρυνση άνοιξε ο «κουμπαράς» (ηλε­κτρονικός τραπεζικός λογαριασμός) για το αρχαίο θέατρο του Αιπίου, στην Πλατιάνα.

   Ο Σύλλογος Μακισταίων Ολυμπίας «ΗΜάκιστος» κατέθεσε μάλιστα ήδη το ποσό των 350 ευρώ, εγκαινιάζοντας τον κουμπαρά του αρχαίου θεάτρου. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν στον κουμπαρά θα διατεθούν για την προστασία και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου στο Αίπυ (Πλατιάνα).

   Το θέατρο της Πλατιάνας είναι χτισμένο στην ανατολική απόληξη του όρους Λαπίθα, στα νότια της ομώνυμης κοινότητας ,του Δήμου Κρεστένων - Ανδρίτσαινας, του Νομού Ηλείας. Όπως σώζεται σήμερα, το θέατρο παρουσιάζει την τριμερή χαρακτηριστική διάρθρωση των ελληνιστικών θεάτρων: κοίλο, ορχήστρα και σκηνικό οικοδόμημα. Tο κοίλο χρονολογείται στον 4ο αι. π.x, ενώ το σκηνικό οικοδόμημα χρονολογείται στο 245 π.x.

  Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» υποδέχεται με χαρά τη συγκινητική αυτή χειρονομία, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα ενεργοποίησης των πολιτών για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων της περιοχής τους, και συγχαίρει τους κα. Παναγιώτα Κυριακοπούλου και κ. Φώτη Βλάχο για την πρωτοβουλία τους αυτή.

   Το δεύτερο δελτίο τύπου που μας ήρθε από το ΔΙΑΖΩΜΑ και την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ζ’ΕΠΚΑ στις 27-6-2012. δείτε το «επιστημονικό δελτίο» και τη «περιγραφή μνημείου».

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Ονομασία Μνημείου: Αρχαίο θέα­τρο Πλατιάνας.

Κατηγορία: Θέατρο.

Σύντομη περιγραφή: Το μνημείο διαθέτει την τριμερή χαρακτηριστική διάρθρωση των ελληνιστικών θεά­τρων: κοίλο, ορχήστρα, σκηνικό οι­κοδόμημα το οποίο εφάπτεται της εσωτερικής πλευράς του οχυρωματι­κού τείχους.

Εικόνες - Σχέδια: Υφίσταται πλή­ρης φωτογραφική τεκμηρίωση και σχεδιαστική αποτύπωση στο αρχείο Ζ'  ΕΠΚΑ.

Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφία:

  • F.Adler,E.Curtiusκ.α TopographieundGeschichtevonOlympia. Olimpia I, σ.9.
  • Meyer E. Neue Peloponnesische Wanderungen . σ. 22 κ.ε.
  • Γιαλούρης Ν. «Οδηγός Αρχαιοτή­των Αρχαίας Τριφυλίας» Ολυμπιακά Χρονικά Δ' 1973, σ.162-163.
  • Pritchett W.k, Studies in Ancient Greek Topography, Part VI, Berkley 1989, 46-50
  • Ματζάνας Χ. Β1 Χρονικά, ΑΔ 52 1997,261-262.
  • Baladie.R. Le Peloponnese De Stra- bon. σ.52.
  • Αραπογιάννη Ξ. « Οι ακροπόλεις της Ηλείας»σ.33-35.Ηλειακή Πρωτο­χρονιά 7.

Θέση: Είναι χτισμένο στην ανα­τολική απόληξη του όρους Λαπίθα, στα νότια της ομώνυμης κοινότητας, του Δήμου Κρεστένων- Ανδρίτσαι- νας, του Νομού Ηλείας.Το θέατρο της Πλατιάνας είναι χτι­σμένο στην ανατολική απόληξη του όρους Λαπίθα, στα νότια της ομώνυ­μης κοινότητας ,του Δήμου Κρεστέ­νων- Ανδρίτσαινας, του Νομού Ηλεί­ας.

Χρονολόγηση: 4ος αιώνας π.Χ..

Γενική περιγραφή Μνημείου: - Υπάρχουσα κατάσταση: Σήμερα διατηρείται μόνο τμήμα της σκηνής και του κοίλου, ενώ σε καλή κατάσταση σώζεται ο αρχαίος αναλημματικός τοίχος του θεάτρου και από τις προ­εδρείες διατηρείται στην αρχική του θέση ένας θρόνος. Το σωζόμενο κοί­λο έχει διάμετρο 34,5μ.

 Το μνημείο σήμερα έχει τη μορφή μεγάλου ερειπιώνα.

Έρευνες - Επεμβάσεις: Η Ζ' ΕΠΚΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΥΠΠΟΤ «ΕΛΛΑΔΑ 2004-Ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων της ευρύτερης περιοχής της Ολυμπίας», κατά τα έτη 2002-2005, πραγματοποίησε περιορι­σμένης έκτασης ανασκαφική έρευνα. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ­ματος συνεργασίας της ΖΕΠΚΑ και του ΓΙΑ, για τις πόλεις της αρχαίας Τριφυλίας έγινε σχεδιαστική αποτύ­πωση του θεάτρου, από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.

Επιτρεπόμενες χρήσεις: Επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος.

Ιστορικό σύγχρονων χρήσεων: - Πρόσθετες πληροφορίες: - Πνευματικά δικαιώματα: Το μνη­μείο ανήκει στη δικαιοδοσία του ΥΠ.ΠΟ./Ζ'ΕΠΚΑ.

Δικαιοδοσία: Το μνημείο ανήκει στη δικαιοδοσία του ΥΠ.ΠΟ./Ζ'ΕΠΚΑ.                      

Γεωγραφικό Πλάτος: - Γεωγραφικό Μήκος: - Υψόμετρο: 630 μ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

 Το θέατρο της Πλατιάνας είναι χτισμένο στην ανατολική απόληξη του όρους Λαπίθα, στα νότια της ομώνυμης κοινότητας ,του Δήμου Κρεστένων- Ανδρίτσαινας, του Νομού Ηλείας.

Το θέατρο χρονολογείται σε δύο φάσεις. Το κοίλο χρονολογείται στον 4ο αι. π.χ, ενώ το σκηνικό οικοδόμη­μα χρονολογείται στο 245 π.χ.

Όπως σώζεται σήμερα, το θέατρο παρουσιάζει την τριμερή χαρακτηρι­στική διάρθρωση των ελληνιστικών θε­άτρων: κοίλο, ορχήστρα και σκηνικό οικοδόμημα.

Σήμερα διατηρείται μόνο τμήμα της σκηνής και του κοίλου, ενώ σε καλή κατάσταση σώζεται ο αρχαίος αναλημματικός τοίχος του θεάτρου και στην αρχική θέση του ένας θρό­νος από τις προεδρείες. Το σωζόμενο κοίλο έχει διάμετρο 34,5μ.Το μνη­μείο παρουσιάζει σήμερα τη μορφή με­γάλου ερειπιώνα . Αποτελεί το δεύ­τερο σωζόμενο μνημείο της συγκε­κριμένης κατηγορίας στο Νομό Ηλείας , μετά από το θέατρο της αρχαίας Ήλιδας.

Η πόλη είχε πιθανόν εγκαταλειφθεί έως τον 2ο αι. μ.Χ., καθώς δεν μνημονεύεται από τον περιηγητή Παυ­σανία. Για την ταύτισή της έχουν προταθεί οι πόλεις της αρχαίας Τρι­φυλίας Τυπανέαι και Ύπανα, οι οποί­ες μνημονεύονται από τον Πολύβιο σε σχέση με την εισβολή του Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου του Β' στην περιο­χή κατά τη διάρκεια του Συμμαχικού πολέμου(220-217 μ.χ), καθώς και από άλλες αρχαίες πηγές και επιγραφικές μαρτυρίες. Η ταύτιση της θέσης με αρ­χαία πόλη δεν είναι ακόμη απολύτως ασφαλής, μελλοντικές ωστόσο έρευ­νες και ευρήματα μπορούν να συν­δράμουν προς την κατεύθυνση αυτή. Από την ανεύρεση λίθινων τεχνέργων κατά τη διάρκεια εργασιών αποψίλω­σης στην κορυφή και στα πρανή του λόφου εικάζεται πως η θέση είχε και προϊστορικές φάσεις κατοίκησης.

 

Ζαχαρούλα Λεβεντούρη  

Αρχαιολόγος Ζ΄ ΕΠΚΑ

 

  

 

ΔΙΑΖΩΜΑ/Επιστολή του Προέδρου κου Σταύρου Μπένου

Το Διάζωμα δια του προέδρου του κου Σταύρου Μπένου έχει αγκαλιάσει την υπόθεση του Αρχαίου Θεάτρου μας και το αποδεικνύει με τις ενέργειές του. Σας παραθέτουμε την επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη κο Χαράλαμπο Καφύρα, όπου ζητάει την απαραίτητη χρηματοδότηση, επισημαίνοντας την συμμετοχή των Συλλόγων της περιοχής και του Συλλόγου μας και την έμπρακτη συνεισφορά τους στον κουμπαρά του Θεάτρου. Επίσης, αναδεικνύει την σημασία του Θεάτρου μας, καθώς είναι ένα από τα δύο μοναδικά Αρχαία Θέατρα της Ηλείας (το άλλο είναι της Αρχαίας Ήλιδας). Το θέατρο μας είναι πέτρινο και αναστηλόσιμο.

 

Αθήνα, 18 Μαΐου 2012

κ. Χαρ. Καφίρα Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Κοινοποίηση

1.         κα Ρούλα Λεβεντούρη Ζ' Εφορεία Αρχαιοτήτων

2.         Σύλλογος Χρυσοχωριτών Ολυμπίας «Ο Αγιος Γεώργιος»

3.         Σύλλογος Μακισταίων «Η Μάκιστος»

 

Αγαπητέ κύριε Αντιπεριφερειάρχη,

 

  Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόθεσή σας να συμβάλετε στην ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας.

  Το θέατρο της Πλατιάνας είναι χτισμένο στην ανατολική απόληξη του όρους Λαπίθα, στα νότια της ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Κρεστένων - Ανδρίτσαινας.

  Το κοίλο του θεάτρου χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ., ενώ το σκηνικό οικοδόμημα στο 245 π.χ. Το θέατρο παρουσιάζει την τριμερή χαρακτηριστική διάρθρωση των ελληνιστικών θεάτρων: κοίλο, ορχήστρα και σκηνικό οικοδόμημα.

  Σήμερα διατηρείται μόνο τμήμα της σκηνής και του κοίλου, ενώ σε καλή κατάσταση σώζεται ο αρχαίος αναλημματικός τοίχος του θεάτρου και στην αρχική θέση του ένας θρόνος από τις προεδρείες. Το μνημείο έχει τη μορφή μεγάλου ερειπιώνα και αποτελεί το δεύτερο σωζόμενο μνημείο της συγκεκριμένης κατηγορίας στο Νομό Ηλείας, μετά από το θέατρο της αρχαίας Ήλιδας.

   Για την ανάδειξη του μνημείου απαιτείται αρχαιολογικός καθαρισμός και πλήρης ανασκαφή του, εν συνεχεία η εκπόνηση μελέτης αποκατάστασής του, η οποία θα περιλαμβάνει και τη μελέτη - αποτύπωση των αρχαίων, διάσπαρτων σήμερα, αρχιτεκτονικών μελών, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

  Για την εκκίνηση της προσπάθειας ανάδειξης του μνημείου θα σας είμαστε ευγνώμονες αν διαθέσετε το απαιτούμενο ποσόν των 100.000 ευρώ μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού. Γ ια τη διευκόλυνσή σας, σας στέλνω υπόδειγμα από αντίστοιχη προγραμματική σύμβαση ύψους 100.000 ευρώ ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λίνδου.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από συλλόγους και πολίτες της περιοχής με προεξάρχουσα τη συμβολή των παρακάτω συλλόγων:

Σύλλογος Χρυσοχωριτών Ολυμπίας «Ο Άγιος Γεώργιος» και

Σύλλογος Μακισταίων «Η Μάκιστος»

  Οι παραπάνω σύλλογοι έχουν ήδη ανοίξει τον τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) του αρχαίου θεάτρου Πλατιάνας καταθέτοντας από 350 ευρώ ο κάθε σύλλογος.

  Σας ενημερώνω επίσης ότι η Ζ Εφορεία Αρχαιοτήτων είναι ενήμερη μέσω της υπεύθυνης για το θέατρο αρχαιολόγου κας Ρούλας Λεβεντούρη, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή.

   Ελπίζοντας σε μια στενή συνεργασία για ένα μεγάλο σκοπό.

 

Σας χαιρετώ θερμά,

Ο Πρόεδρος Σταύρος Μπένος

Συν. σύμβαση

Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ

Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος), Τ.Κ.: 106 82,

Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258

Διάζωμα - Web: www.diazoma.gr,

E-mail: info@diazoma.gr

 

 

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ολυμπίας για το Θέατρο

 

Αγαπητοί συμπατριώτες

   Είναι γνωστό ότι το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, έχει συντελέσει τα μέγιστα στην ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων της πατρίδας μας, κινητοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς που ενδιαφέρονται για τα εξέχοντα αυτά μνημεία του πολιτισμού μας. Η Ομοσπονδία μας εξ άλλου, στο διάβα της πολύχρονης δράσης και ιστορίας της έχει αποδείξει έμπρακτα το ουσιαστικό ενδιαφέρον της για την πολιτιστική σωτηρία, προβολή και αξιοποίηση πολιτιστικών μας μνημείων. Έτσι δεν θα μπορούσε να μείνει άπραγη στην ιδέα της αναστήλωσης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου «ΑΙΠΥ» που είναι στην περιοχή μας, στην Ακρόπολη της Πλατιάνας όπως είναι γνωστό από το σχετικό ΦΕΚ, και χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ.

  Με απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου της 13-6-2012, μετά και από εισήγηση του δραστήριου Συλλόγου Μακισταίων, υιοθετήσαμε την ιδέα και πρωτοβουλία της ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου ΑΙΠΥ και σε σύσκεψη που είχαμε με τον Πρόεδρο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύρο Μπένο είχαμε πλήρη ενημέρωση για την πορεία αυτής της κίνησης. Κατά πρώτον περιλαμβάνει τη σύνταξη της σχετικής ειδικής μελέτης αφού συναφθούν οι απαραίτητες προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού (Ζ' Αρχαιολογικής Υπηρεσίας) και Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, αλλά και των αρμοδίων Δήμων της περιοχής μας, που θέλουν να διαθέσουν πιστώσεις γι' αυτό το σκοπό. Ήδη η Αντιπεριφέρεια Ηλείας έχει δεσμευθεί για τη διάθεση μέρους της σχετικής δαπάνης (υπολογίζεται στις 100.000 ευρώ). Σοβαρό ενδιαφέρον έχει δείξει και ο Δήμος Ανδρίτσαινας- Κρεστένων.

  Ενόψει τούτων απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους Συλλόγους της Ολυμπίας να συμβάλλουν, στο μέτρο του δυνατού και αυτό είναι εφικτό, στη συγκέντρωση ενός αξιόλογου ποσού που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό. Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” ήδη έχει δημιουργήσει ειδικό link http://www.diazoma.gr/grPage_16- 00_45.asp στο οποίο μπορείτε να βρείτε την τράπεζα, η οποία σας διευκολύνει, και το θέατρό μας (κωδικός 45), όπου μπορείτε ηλεκτρονικά να καταθέσετε τη χορηγία σας, γνωστοποιώντας στην Ομοσπονδία, με οποιοδήποτε τρόπο, τη καταβολή σας.

  Οι Τράπεζες είναι: ΑΤΤΙΚΗΣ (066-56348590), ΑΓΡΟΤΙΚΗ (45504003003951), ΑΛΦΑ (104002002018001), ΕΘΝΙΚΗ (04048312096), ΕΜΠΟΡΙΚΗ (87777324), ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ (00260052290200740433), ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (89175423-7), ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5026-047390-840), ΚΥΠΡΟΥ (36436578).

   Όταν η κατάθεση γίνεται στην Τράπεζα πρέπει να αναφέρεται ποίος είναι ο καταθέτης και η φράση «Θέατρο ΑΙΠΥ» ή «Θέατρο 45».Για κάθε κατάθεση θα αποστέλλεται στον καταθέτη απόδειξη από το «ΔΙΑΖΩΜΑ».

   Πληροφορίες στα μέλη της Επιτροπής παρακολούθησης του έργου κ.κ. Αγαθοκλή Παναγούλια τηλ. 210 9733189, Φώτη Βλάχο τηλ. 2109704394 και Δημ. Μανώλη τηλ. 210-3818456.-

    Με πατριωτικούς, αγωνιστικούς, χαιρετισμούς                                                

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                        ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ