Υπεγράφη η Σύμβαση με την ΑΝ.ΟΛ. για το Δρόμο της Ελπίδας

Υπεγράφη η Σύμβαση με την ΑΝ.ΟΛ. για το Δρόμο της Ελπίδας

Στις 3/10/2019 υπεγράφη στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (ΑΝ.ΟΛ) στην Κρέσταινα, η σύμβαση για το « ΔΡΟΜΟ της ΕΛΠΙΔΑΣ», μεταξύ της ΑΝ.ΟΛ. και τού Συλλόγου Μακισταίων. Ως εκπρόσωπος της ΑΝ.ΟΛ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρησης Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Ηλείας κ. Διονύσης Μπαλιούκος και του Συλλόγου Μακισταίων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Φώτης Βλάχος.