Κτηματολόγιο Ηλείας

Κτηματολόγιο Ηλείας

Ξεκίνησε ήδη από την Δευτέρα 28-1-2019 η υποβολή δηλώσεων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο και θα λήξει στις 30-4-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 29-7-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, διαφορετικά επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Υποχρέωση για υποβολή δηλώσεων έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο. Τέτοια δικαίωμα είναι π.χ. η πλήρη κυριότητα, η ψιλή κυριότητα, η επικαρπία, η δουλεία, η υποθήκη, η προσημείωση, η αγωγή, οι ανακοπές, κατασχέσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, χρονομεριστικές μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτου, μεταλλειοκτησίες, μεταφορά συντελεστή δόμησης.

Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακινήτου και όχι το ακίνητο

Έτσι, αν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση όλοι οι δικαιούχοι. Π.χ. αν σε ένα οικόπεδο , χωράφι ή σπίτι ένας έχει την επικαρπία και άλλος την ψιλή κυριότητα πρέπει να το δηλώσουν και οι δύο, αν το έχουν κάποιοι εξ αδιαιρέτου ή με ποσοστά, πρέπει ο καθένας να δηλώσει το δικαίωμα που έχει με το ποσοστό του. Δικαιώματα που δεν θα δηλωθούν, μετά την ολοκλήρωση του κτηματολογίου θα χαρακτηρισθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη και θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού κράτους.

Η δήλωση γίνεται με ειδικό έντυπο συνοδευόμενο από διάφορα άλλα σχετικά έγγραφα, αναλόγως των τίτλων ιδιοκτησίας που κατέχει ο καθένας. Απαραίτητο στοιχείο είναι ο εντοπισμός του ακινήτου στους χάρτες του Εθνικού Κτηματολογίου. Για την υποβολή της δήλωσης των δικαιωμάτων καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης 35 € ανά δικαίωμα σε κύριο χώρο και 20 € ανά βοηθητικό χώρο. Για τα εκτός σχεδίου , εκτός οικισμού δικαιώματα, σε αγροτικές περιοχές, καταβάλλεται πάγιο τέλος μόνο για τα δύο πρώτα δικαιώματα. Η δήλωση συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον δικαιούχο ή από πληρεξούσιο ή νόμιμο εκπρόσωπο που προκύπτει από τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Η δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στον Πύργο:

Ρήγα Φεραίου αρ. 113 (Πάροδος FORUM), Τ.Κ. 2713  

Τηλέφωνα: 26210 25686 και 26210 28497    

Ωράριο: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 και Τετάρτη 8:00 με 20:00.

Ενδέχεται να λειτουργήσουν και γραφεία συλλογής δηλώσεων στις έδρες των Δήμων.

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί επίσης ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.ktimatologio.gr. Δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις ταχυδρομικά. Περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές διευκρινήσεις για επί μέρους περιπτώσεις και έντυπα δηλώσεων διατίθενται στα γραφεία κτηματογράφησης και στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.

                                                                                             Θοδωρής Κατσάμπουλας