Η ανασκαφή του Αρχαίου Θεάτρου συνεχίζεται...

Η ανασκαφή του Αρχαίου Θεάτρου συνεχίζεται...

Η ανασκαφή του Αρχαίου Θεάτρου συνεχίζεται. Δείτε τις φωτογραφίες που μας απέστειλε ο φίλος της "ΜΑΚΙΣΤΙΑΣ" Θεοδωρής Κατσάμπουλας και διαβάστε το σχετικό άρθρο στην "ΜΑΚΙΣΤΙΑ Φ. 78" που αναρτήθηκε ήδη.