Επιστολή της κ. Ερωφίλης Κόλλια - Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας

Επιστολή της κ. Ερωφίλης Κόλλια - Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας

ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

  Στο πλαίσιο του ετήσιου πολυσχιδούς έργου της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας πραγματοποίησε κατά το έτος 2014, μεταξύ άλλων, σημαντική επιστημονική συνεργασία στην αρχαία ακρόπολη της Πλατιάνας. Mε τον τίτλο «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας» υλοποιήθηκε ομώνυμο έργο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, η οποία και το χρηματοδοτεί, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, η οποία προσέλαβε το προσωπικό και είχε την όλη εποπτεία, και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΔΙΑΖΩΜΑ», που συνδράμει και υποστηρίζει το έργο ανάδειξης των αρχαίων ελληνικών θεάτρων ανά την επικράτεια.

  Το θέατρο της Πλατιάνας βρίσκεται εντός των τειχών της αρχαίας ακροπόλεως, στην κορυφή του όρους Λαπίθα. Οι εργασίες, που αποσκοπούσαν στην αποσαφήνιση των οικοδομικών καταλοίπων του, εντός εκτεταμένου ερειπιώνος, άρχισαν τον Μάιο του 2014 και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014. Μέσω των εργασιών έγινε σαφής η μορφή και ο τρόπος κατασκευής του μνημείου, ήλθαν στο φως τμήματα του αρχικού σκηνικού οικοδομήματος, αποκαλύφθηκε η κρηπίδα που έφερε το προσκήνιο, αλλά και τμήμα του κλιμακοστασίου (8 βαθμίδες), ενώ ανεδείχθησαν τα περιγράμματα των αναλημματικών τοίχων των παρόδων. Στο πλαίσιο του όλου έργου πραγματοποιήθηκαν στατική μελέτη αποκαταστάσεως του μνημείου, ενώ υλοποιήθηκαν με απ΄ ευθείας ανάθεση η τοπογράφηση και η αρχιτεκτονική αποτύπωση του θεάτρου.                  

  Ευχαριστίες απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες και συμβάλλοντες:

  • Στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για την χρηματοδότηση και την συνολική υποστήριξη συγκεκριμένα στον πρώην αντιπεριφερειάρχη κ. Χαράλαμπο Καφύρα, στον νυν αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργο Γεωργιόπουλο, στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Μιχάλη Καλογερόπουλο,   στον  Προϊστάμενο  του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων κ. Νίκο Μπούλιαρη δια της διπλωματούχου πολιτικού  μηχανικού κ.Μαρίας Μαλεβίτη.
  • Στην  Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού  Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης με τον Πρϊστάμενο  κ. Παναγιώτη Γιαννάκη , και την κ. Γ. Παναγιωτοπούλου.
  • Στον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Διάζωμα και στον πρόεδρο κ. Σταύρο Μπένο.
  • Στους Πολιτιστικούς Συλλόγους Μακίστου και Χρυσοχωρίου και συγκεκριμένα στους προέδρους κ.Φ. Βλάχο και κ. Π. Κυριακοπούλου.
  • Στους αρχαιολόγους και  το εργατοτεχνικό προσωπικό της Εφορείας που συμμετείχαν  στην ανασκαφική έρευνα.

            

Η Προϊσταμένη της Εφορείας  Αρχαιοτήτων Ηλείας

                        Ερωφίλη-Ιρις Κόλλια