Η Ιστορία της Μακίστου - Χαράλαμπος Φ. Παυλόπουλος

Η  Ιστορία της Μακίστου - Χαράλαμπος Φ. Παυλόπουλος

Από το αρχείο του αείμνηστου Χαράλαμπου Φ. Παυλόπουλου (απεβίωσε το 1997 σε ηλικία 75 ετών) δημοσιεύουμε αυτούσια την επιστολή προς τους γέροντες του χωριού τότε, οι οποίοι απεικονίζονται στην παρακάτω φωτογραφία, όπου η αγάπη αλλά και η αγωνία του για την Μάκιστο είναι εμφανής.

Επίσης, δημοσιεύουμε ιδιόχειρο απόσπασμα από τη συνέντευξη που πήρε από τον Αναστάσιο Θεοδ. Λαμπρόπουλο στις 29-05-1978, στην οικία του, στην οποία δίνει πολλά στοιχεία για τη Μάκιστο.


 

Στη φωτογραφία εμφανίζονται οι γέροντες έξω από την εκκλησία της Παναγίας.

Καθήμενοι εξ αριστερών προς τα δεξιά:

  1) Δημήτριος Ευσταθ. Λουμπής, απεβίωσε την 13-2-1981 σε ηλικία 90 ετών

  2) Αναστάσιος Θεοδ. Λαμπρόπουλος, απεβίωσε την 19-9-1981 σε ηλικία 102 ετών

  3) Αριστογείτονας Ιωαν. Πόθος, απεβίωσε την 12-3-1981 σε ηλικία 90 ετών

Όρθιοι από δεξιά προς αριστερά:

  4) Ιωάννης Ανδρίκου Δημόπουλος, απεβίωσε την 15-2-1981 σε ηλικία 91 ετών

  5) Γρηγόριος Θεοδ. Κατσάμπουλας, απεβίωσε την 17-11-1987 σε ηλικία 85 ετών

  6) Διονύσιος Δημ. Κοκκαλιάρης, απεβίωσε στις 16-5-1997 σε ηλικία 91 ετών

  7) Αλκαίος Δημ. Πόθος, απεβίωσε στις 19-11-1992 σε ηλικία 86 ετών

  8) Επαμεινώνδας Ιωαν. Πόθος, απεβίωσε την 5-1-1987 σε ηλικία 81 ετών

  9) Κανέλλος Παν. Πόθος, απεβίωσε στις 3-1-1980 σε ηλικία 75 ετών

10) Παναγιώτης Θεοδ. Λαμπρόπουλος, απεβίωσε την 7-6-1987 σε ηλικία 87 ετών

11) Γεώργιος Νικ. Λαμπρόπουλος, απεβίωσε στις 28-2-2009 σε ηλικία 94 ετών

12) Σωτήριος Γ. Πόθος, απεβίωσε στις 21-2-1997 σε ηλικία 94 ετών