Η συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ.

Η συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ.

Τη Δευτέρα 19-01-2015 και ώρα 20:00 ο πλειοψηφήσας σε σταυρούς προτίμησης κ. Φώτης Βλάχος κάλεσε τα εκλεγμένα μέλη στα γραφεία του συμπατριώτη μας κ. Κώστα Σμυρνή (Χαλκοκονδύλη 9 κ’ Πατησίων) προκειμένου να προχωρήσουν από κοινού στη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Φώτης Βλάχος, ο οποίος στη συνέχεια εισηγήθηκε την κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. Η εισήγηση αυτή έγινε ομόφωνα δεκτή και έχει ως εξής:

Βλάχος  Φώτιος:    Πρόεδρος

Κοκκαλιάρης  Διονύσιος:   Αντιπρόεδρος

Γρηγορόπουλος  Δημήτριος:   Γεν. Γραμματέας

Δημόπουλος  Αχιλλέας:    Ειδ. Γραμματέας

Βλάχου  Μιχαέλλα:    Ταμίας

Πόθος  Νώντας:    Μέλος – Εκπρόσωπος στις συναντήσεις με τους τοπικούς Συλλόγους

Λουμπής  Αθανάσιος:    Μέλος

Καριώρη   Ιωάννα:     Αναπλ. Μέλος

Νικητάκη   Μαριάννα:     Αναπλ. Μέλος

Πόθος  Παναγιώτης:     Αναπλ. Μέλος

Τέλος, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα αναπληρωματικά μέλη να προσκαλούνται και να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ισότιμα με τα τακτικά μέλη.