Επίσκεψη στην περιοχή της Περιστεριάς

Επίσκεψη στην περιοχή της Περιστεριάς

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή της Περιστεριάς μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.lhepka.gr/theseis/peristeria.htm (Πηγή φωτογραφίας)